HÄRNÖSANDS SLÄKTFORSKARE HOS MEDELPADS FORNMINNESFÖRENING
Text Barbro G Anderson

Släktforskning var en av programpunkterna vid firandet av Medelpads Fornminnesförenings 100-årsdag den 30 september 2006 på Norra Berget, Sundsvall. Detta visades av MGF (Midälva Genealogiska Förening) och DIS-Mitt (Datorn i Släktforskningen), som höll till i den välbesökta Vallgården, där också Fornminnesföreningens bildspel mm kunde ses. Vid entrén fanns ett bord med CD-skivor och litteratur till försäljning. Här hade även Härnösands Släktforskare sina CD-skivor med Nora, Viksjö, Stigsjö och Ljustorp och Agneta sina över Lövånger och Umeå landförsamling. Några såldes och flera frågade efter Säbrå-skivan, som är under utarbetande.

Bland specialutställningar fanns Från klockgjutning till glasformning under 250 år. Det var Emhart Glass Sweden AB, ett amerikanskt företag som tillverkar maskiner för glastillverkning, som jubilerade. Dagens företag är en direkt efterföljare till det gjuteri, som grundades 1756 av klockgjutaren Carl Jacob Linderberg (1725-1802). För släkt- och hembygdsforskare är företaget kanske mest känt för sina kyrkklockor. Under hans tid göts 53 klockor, flertalet till kyrkor utanför Medelpad, däribland storklockan i Viksjö med inskriptionen: "Guten samma år som Wiksiö och Westanå fick gemensam kyrka 1793 af Carl Jacob Linderberg i Sundsvall".

Jubileumsdagen var fullmatad med lockande programpunkter. Förutom vad som nämnts, hann jag med att lyssna till ett intressant föredrag om författaren Olof Högberg (1855-1932), av Olof Högbergsällskapets ordförande Nils-Johan Tjärnlund. Här kan nämnas, att Olof Högbergs arkiv finns hos Landsarkivet i Härnösand. Han föddes i Högsjö och avled i Njurunda, där han är begravd (Enskilt arkiv A: 10).


Försäljning av CD-skivor mm. Barbro Anderson, Härnösands släktforskare och MGF, Anna Jansson och Hans Engqvist, MGF (foto: Britt-Marie Edman)


Karl-Ingvar Ångström, ordf. i MGF och medlem i Härnösands släktforskare, vid datorn Lennart Lindqvist DIS-Mitt (foto: B. Anderson)

Tillbaka till startsidan.